// 16.09.2016 - 16.10.2016 / Sala SEMPERE

PLUS II - RESIDÈNCIES FORMATIVES DE CREACIÓ I RECERCA ARTÍSTICA

Agus Bres, Pilar García-Huidobro, Gloria Marco Munuera, Vero McClain, Clara Sánchez Sala


La Universitat d’Alacant i la seua Fundació General (UAFG) convoquen a través del Museu de la Universitat d’Alacant (MUA) la II Edició del Programa de Residències Formatives de Creació i Recerca en Art Contemporani PLUS amb la intenció de fomentar la creació, augmentar la formació i promoure la recerca artística.

En aquesta segona edició es van seleccionar cinc artistes en convocatòria pública per a elaborar un projecte artístic entre l’11 i el 22 de juliol a les instal·lacions del MUA, que es converteix així en un espai de creació viu i dinàmic. L’exposició PLUS és el resultat del treball desenvolupat en el MUA pels artistes residents: Agus Bres, Pilar García-Huidobro, Gloria Marco Munuera, Vero McClain i Clara Sánchez Sala.

El projecte Estat límit d’Agus Bres parteix de les fotografies de Julius Shulman de la col·lecció del MUA per a desenvolupar una complexa recerca artística sobre la visió i allò que queda ocult en la mirada. El paral·lelisme que s’estableix entre el que es veu i el que no es veu, o s’oculta deliberadament, obri noves perspectives sobre la raó de ser del fet fotografiat. El projecte Dactiloscapes de Gloria Marco és un estudi sobre la topografia microscòpica existent en el cos humà a través de les seues empremtes dactilars. Estableix un doble joc d’imatges –real i figurada– que relacionen la identitat amb paisatges geogràfics a gran escala recreats des d’una panoràmica aèria. Aquest projecte utilitza la pell, com si es tractara d’una planxa serigràfica, per a subratllar la relació semiòtica que vincula un individu amb la seua pròpia empremta. Per la seua banda, Vero McClain, amb el projecte The power of blood, mira de qüestionar les estructures semàntiques sobre les quals s’erigeixen els compliments o floretes dirigits a les dones. Planteja una reflexió sobre la llibertat d’emissió de la floreta i la cosificació del seu contingut. Clara Sánchez Sala ens presenta Lectura d’una ona en què fa una reflexió sobre els mecanismes que utilitzem per a intentar reduir la complexitat de l’espai geogràfic que ens envolta. Finalment, el projecte Matèria primera: l’educació comença per casa de Pilar García-Huidobro utilitza la matèria i, en particular, la cera d’abella, per a ampliar el coneixement del medi natural i social. Estableix un paral·lelisme entre les relacions formals i el seu significat social establint xarxes que faciliten la compressió del nostre entorn.

Tornar