Com a museu universitari, el MUA té clarament definida la seua funció educativa a través de la recuperació i salvaguarda del nostre patrimoni artístic més pròxim, però també fomentant que els visitants puguen gaudir de les creacions artístiques recents. El museu desenvolupa activitats didàctiques orientades a plantejar reflexions que permeten als visitants accedir al llenguatge de l’art més actual i conèixer, de manera directa, les tècniques i els processos creatius propis de l’art contemporani.

Fomentar la participació, la creativitat i el respecte cap a qualsevol manifestació artística és el gran repte de l’Àrea Didàctica a l’hora de dissenyar una sèrie d’activitats que aconseguisquen aproximar l’art contemporani al públic. El MUA es concep com un espai dinàmic i innovador, on es pot aprendre a relacionar-se amb els objectes artístics des de l’aprenentatge i la diversió. Aquesta tasca es fa a través de visites guiades dirigides a tot tipus de públic i amb tallers didàctics enfocats a alumnes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i educació especial.

Visites dinamitzades

L’objectiu de les visites dinamitzades del MUA és afavorir una aproximació cognitiva i emocional a l’objecte artístic, que facilite la comprensió dels processos creatius de l’art de tots els temps. La màxima aspiració és fer accessible al visitant els diferents tipus de llenguatges artístics i que conceba el museu com un centre d’aprenentatge, gaudi i experimentació. L’aproximació del visitant a l’art contemporani –que ocupa una bona part de la programació del MUA– permet comprendre la creació com a reflex d’experiències vitals, socials i culturals comunes a tots.

Les exposicions són un mitjà excepcional per a ensenyar l’alumne a disfrutar de l’art, facilitar-li que desperte els sentits i possibilitar-li l’adquisició d’eines d’expressió a través de l’art. Per mitjà de la comprensió de les claus que regeixen el procés artístic, es facilita el respecte i valoració cap a qualsevol tipus de manifestació plàstica.

Les accions educatives dissenyades pel MUA es regeixen per una metodologia basada en el diàleg i la mirada oberta a la interpretació. Xiquets, joves i adults poden comprovar els diversos punts de vista per a apropar-se a les obres artístiques exposades i conèixer, de manera directa, la multiplicitat –tant formal com conceptual– de l’art actual.

Tallers didàctics

Els tallers didàctics del MUA, dissenyats entorn de les exposicions de la col•lecció pròpia o d'exhibicions temporals, proporcionen una aproximació a l'art contemporani a partir de l'experimentació directa amb tècniques com el dibuix, el collage, el modelatge, la intervenció espacial o el reciclatge.

Els tallers comencen amb la visita a una exposició o la projecció d'una presentació PowerPoint, que serveix de suport teòric del tema que es tractarà. Tot això es fa en un ambient que fomenta la participació i el diàleg reflexiu entre educadors i participants, el paper protagonista dels quals els motiva i implica, tant en aquesta fase, que podríem denominar de comprensió i reflexió, com en la següent, de creació o experimentació.

L'activitat de taller, pròpiament dita, proposa la participació en processos de creació, individuals o col·lectius, en què s’aprofundeix en les capacitats expressives i comunicatives de l'art. Per tant, més que l'obra produïda, es valora el procés de treball i el creixement emocional que implica. Aquesta és una altra de les raons que ens porta a considerar l'experimentació amb tècniques i materials com un mitjà al servei d'una idea i no com a finalitat última del treball.

Més informació sobre tallers didàctics

PROGRAMACIÓ
DIDÀCTICA 23/24

Inscripcions a partir del 11/09/2023
Educació
Tallers didàctics

Tallers/Visites dinamitzades:
- Durada: entre 60 i 90 minuts
- Horari a concretar
- Destinataris: escoles i grups
- Necessària reserva
- Gratuïtes

Concertar visites/activitats:
965 90 9517 / 965 90 9387
didactica.mua@ua.

Es podran sol·licitar un màxim de 2 dates per a tallers per centre educatiu.