Taller. VA EN SÈRIE. Col·lecció MUA

Curs: 2015/2016


Per al primer semestre del 2016, el Museu de la Universitat d'Alacant ha programat l'exposició «Va en sèrie», en la qual es mostraran, amb fons de la seua col·lecció, creacions en sèrie, enteses com el conjunt d'obres concebudes per un artista que es relacionen entre si per aspectes temàtics, tècnics o estètics.

Tretze han sigut els artistes escollits, i el nombre de peces exposades arriba al mig centenar. Són artistes de diverses generacions, amb tècniques i llenguatges molt diversos. Però fent un repàs pel material seleccionat, hi trobem alguna cosa en comú. Per a aquests artistes, l'obra en sèrie sorgeix de la necessitat d'investigar tant en els aspectes formals com en els conceptuals de la creació. D'alguna manera, cadascuna d'aquestes obres en sèrie és una finestra per la qual llancem una mirada al taller de l'artista, una espillera des d’on podem espiar el seu procés creatiu. Un procés, perllongat en el temps, generador d'un repertori de peces que, encara que puguen funcionar de manera individual, adquireixen un significat ple quan es presenten com a conjunt.

VISITA GUIADA

La visita guiada a l'exposició serà una oportunitat perquè els alumnes s'acosten a les pintures geomètriques de Julián Casado; les diferents tècniques de gravat, des de les serigrafies d'Eusebi Sempere, les xilografies d'Agustín Ibarrola fins als aiguaforts d'Antoni Miró; les fotografies arquitectòniques de Joaquín Cánovas i Aitor Ortiz; les creacions digitals de Jerôme Combrier, Eugenia Agustí, Sandra March i María María Acha-Kutscher, i els collages d'Everlyn Nicodemus i Cayetano Navarro.

La visita, que s'adaptarà al nivell del grup, es concep com un diàleg entre l'educador i els alumnes, en què se'ls explicarà i se'ls donarà veu per a tractar temes com:

• Color i textura, eines expressives al servei de l'artista
• Les tècniques artístiques, possibilitats i solucions creatives
• Figuració i abstracció
• L'obra seriada com a recurs per a la investigació formal i conceptual
• L'artista com a veu crítica en la societat

TALLER DIDÀCTIC

El taller també s'adequarà a l'edat dels participants amb el disseny de tres activitats diferents adaptades al nivell dels alumnes. La divisió quedarà d’aquesta manera:

- INFANTIL I PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA
- SEGON i TERER CICLE DE PRIMÀRIA
- SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

En línies generals es plantejaran diferents propostes plàstiques en les quals es treballarà sobre variacions compositives i cromàtiques que es faran de manera individual, però que tindran com a objectiu elaborar una creació col·lectiva.


Tornar

INFORMACIÓ

DADES PRÀCTIQUES
Públic a què va dirigit:
alumnat de infantil, primària, secundària i batxillerat
Durada del taller: 2 h 30 m.
Nombre max participants: 35
del 25/01/16 al 12/05/16


Concertar visites/activitats:
965 90 9517 / 965 90 9387
didactica.mua@ua.es