Visita-taller, Diàlegs amb Sempere

Curs: 2009/2010


Introducció

L’objectiu principal d’aquest taller era retre homenatge a Eusebi Sempere (Onil, Alacant, 1923-1985) en el 25è aniversari de la seua mort. Es facilitava un acostament de xiquets i joves a la creació plàstica de l’artista alacantí: el seu origen i formació, l’aportació fonamental a l’art òptic i cinètic, les recerques pioneres que va desenvolupar en el Centre de Càlcul de la Universitat Complutense de Madrid, la seua contribució a l’abstracció lírica i també geomètrica, els estrets vincles que tenia amb la poesia o la visió personal del paisatge –com a reflex de l’ànima– que transmetien les seues creacions. Tots aquests temes, i alguns més, eren els protagonistes dels diàlegs entre peces de Sempere i obres de 13 artistes pertanyents a la Col•lecció del MUA. Les analogies entre obres es fonamentaven en aspectes formals, estètics, tècnics o conceptuals, i permetien a l’espectador un joc d’observació que perseguia, com a finalitat última, l’enriquiment de significats de les obres enfrontades.

Metodologia

La visita-taller s’iniciava amb un recorregut per l’exposició, que servia per a introduir els alumnes en el coneixement de l’obra gràfica de Sempere i de les creacions dels altres artistes presents en la mostra. Amb l’ajuda dels educadors, els alumnes cercaven les analogies existents entre les obres enfrontades, i eren ells els qui, gràcies a l’esforç i l’atenció que posaven, descobrien els aspectes més interessants de l’exposició.

Després de la visita arribava el moment del taller, en què es feien activitats diferents sempre vinculades als continguts tractats en l’exposició i tenint en compte el nivell dels alumnes:

- Per als alumnes d’Educació Infantil i 1r cicle de Primària, el taller consistia en la realització d’una composició geomètrica a partir de cartolines de colors –tallades en quadrats de grandàries diferents i tires de llargs i gruixos diversos – que permetien treballar amb contrastos cromàtics i efectes de relleu.

- Els alumnes de 2n i 3r cicle de Primària seleccionaven una fitxa amb el diàleg de la seua preferència i escollien els motius que connectaven per a fer, a partir d’aquests, la seua producció artística mitjançant tècniques variades com collage, assemblatge, pastel, etc. Es tractava de participar, com una tercera veu, en aquest diàleg.

- Els alumnes de Secundària i Batxillerat duien a terme dues activitats. En la primera feien l’activitat del collage, però adaptada a la seua edat i coneixements; se’ls demanava una reflexió més profunda sobre les connexions existents en el diàleg de la seua preferència i l’elaboració de la seua versió personal. La segona, proposava la realització d’una escultura cinètica amb materials com a pasta de modelar, cartolines de colors, filferro, diferents tipus de paper, etc. La peça havia de transmetre la sensació de moviment, que es veia multiplicat pel moviment real d’una torneta. Per a facilitar la comprensió d’aquesta última activitat, es va preparar un breu PowerPoint amb nocions bàsiques sobre l’art òptic i cinètic, i també un vídeo i unes imatges sobre l’obra escultòrica de Sempere.

Un total de 1.800 alumnes d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat de col·legis i instituts de la província d’Alacant i Albacete, van participar en aquest taller.


Tornar

INFORMACIÓ

Concertar visites/activitats:
965 90 9517 / 965 90 9387
didactica.mua@ua.es