// 21.05.2003 - 16.07.2004 / Sala ALTAMIRA

Fundació Ramón J. Sender . Col·lecció d'Art


La Fundació Ramón J. Sénder , com un de les seves fins , dóna suport la promoció de la cultura en tots els camps i dóna servei a la ciutat de Barbastro i a la seva àrea d' influència .

Mostres de pintura, escultura, fotografia , tapís contemporani s'han anat succeint en aquests nou anys de vida i els seus autors i autores han anat donant forma a la col·lecció que presentem i que , habitualment, es troba repartida pels diversos espais que conformen l'edifici. Com nexe comú: gairebé totes elles són fidels exponents de la creació contemporània. Artistes aragonesos , d' altres comunitats i, en menor mesura , estrangers han mostrat l'últim de les seves creacions. El públic , sobretot els més joves , han anat passant per les Sales i han gaudit, en major o menor mesura , amb les propostes . Les apreciacions, les simpaties, els gustos s'han anat modificant conforme s'ampliaven les referències .

Tornar