// 15.10.2021 - 29.10.2021 / Sala POLIVALENT

Calligraphic garden - INTROPÍAS


Espècies guardianes per a una mar que encara palpita

Saps qui integren el Consell d'Homes Bons? Coneixes com Studio Ghibli personifica la deterioració de la naturalesa en les seues pel·lícules? Has sentit parlar de les nimfes, aqueixos esperits mitològics que habitaven arbres i grutes a cura de la nostra destinació? Sabies que la proposta de Llei per al reconeixement de personalitat jurídica a la Mar Menor parla, sense especificar massa, d'una Comissió de Guardians o Guardianes?

Els models de la sala volen semblar-se a la noció de custodi que es formula des de cada ocasió esmentada, acostant la mirada humana a la d'aqueixes espècies animals i vegetals de la Llacuna de la Mar Menor afectades pels processos antròpics.

Els artefactes penjants provenen de propostes d'Arquitectura, Sociologia i Filologia Anglesa per a la vall del va riure Sella (Marina Baixa) del curs anterior, encarnaven maneres de gestionar l'aigua, relacions interespecies i cultures restauradores, i estaven coordinades per la xarxa Viceversos.

En recórrer la sala, les webcams detectaran la teua presència, i els custodis et proposaran a cada pas xicotets jocs de moviment, responent-te a través de diagrames, dades, emissions sonores i gràfics dibuixats.

Tornar