// 06.03.2020 - 25.07.2020 / Sala SEMPERE

mulier, mulieris 2020

Sara Biassu. Rebeka Elizegi. Patricia Escario y Elisa Lozano. Rocío Guijarro. Sandra March. María Mascaró. Vero McClain. Juan F. Navarro. Olga Olivera-Tabeni. Irene Sánchez Álvarez


Des de fa més d’una dècada, la Universitat d’Alacant ha apostat de manera decidida per convocatòries capdavanteres en l’àmbit universitari espanyol com mulier, mulieris, o la més recent “Pluri-identitats”. Concebudes com a plataformes multidisciplinàries de reflexió social i creativa al voltant de qüestions de gènere, identitat o diversitat afecti-vosexual, les dues cites tenen lloc biennalment.

Mulier és sinònim d’artivisme, de pluralitat de veus, d’heterogeneïtat de llenguatges i de diversitat generacional. L’abast nacional i internacional dóna idea de la rellevància d’aquesta convocatòria, ja consolidada en l’àmbit de la creació artística relacionada amb el gènere.

Els deu projectes seleccionats en aquesta ocasió han sigut realitzats per onze artistes. Com si es tractara d’un autèntic laboratori de creativitat social, les peces donen veu a processos reflexius sobre la identitat femenina, la construcció de nous imaginaris, la recuperació de la memòria i la visibilització del llegat social i creatiu de les dones; al mateix temps, les obres evidencien desigualtats i posen de manifest conductes tòxiques que limiten o perjudiquen el creixement personal i professional de les dones.

Amb aquestes mirades valentes i polièdriques es fa patent el poder transformador de l’art, la capacitat de despertar consciències, de qüestionar estereotips, de remoure prejudicis, de ser un suport per a enfrontar la realitat de manera crítica i des de múltiples punts de vista. I, cosa que és més valuosa, es confirma la necessitat de construir junts una societat que aposte pel diàleg, el respecte, la llibertat i l’empatia.

Tornar


// PUBLICACIONS