// 18.06.2016 - 29.06.2016 / Sala AUDITORI MUA

TALLERES DIDÀCTICS MUA 2015/16


Un curs més, i ja en van 16, el Departament d’Educació del MUA ha dut a terme una nova edició de tallers didàctics. Des del primer dia, el propòsit d’aquells que conformem l’àrea Didàctica ha sigut acostar, sensibilitzar i fer comprensible la creació contemporània als visitants, i són els tallers didàctics la nostra eina preferida. Els conceptes que els transmetem en les visites a les exposicions es reforcen a través de l’experimentació. Entenem l’art com el millor mitjà per a la reflexió i l’expressió de les idees, les emocions i els sentiments. Així que la nostra motivació màxima ha sigut dotar els participants dels instruments necessaris per a comunicar a través de la plàstica.

Durant el curs 2015/2016 hem treballat en tres tallers didàctics, el d’Art i geometria, d’octubre a desembre, el de Va en sèrie, de gener a maig, i el de mulier, mulieris, de març a maig.

Al llarg de l’any la participació en aquests tallers ha sigut molt elevada, amb un total de 3.130 participants, la qual cosa comporta un augment de més del 53% pel que fa a l’assistència del curs anterior. Els/les alumnes seleccionats/des i premiats/des en el 16è Concurs de Tallers Didàctics MUA han sigut 71.

Per a acabar, ens agradaria agrair als alumnes universitaris en pràctiques Angelina Klassen, Rubén Blanes, Jonathan Soria, Lidia García, Claudia Blasco, Carolina Licerán i Jorge García el seu excel·lent treball tots aquests mesos; als professors de tantes escoles i instituts, que durant tot aquest temps han dipositat en nosaltres la confiança perquè els acompanyem en el camí de l’educació a través de l’art i, finalment, a tots els participants en els nostres tallers, per l’entusiasme, la creativitat i la imaginació.

Tornar