// 19.05.2016 - 12.06.2016 / Sala CUB

ARTE Y NATURALEZA HOY

Grazia Ruiz Llamas, Alfredo Cuervo Pando, Antonio Aznar Mínguez, Carmen Castillo Moriano, Inmaculada Abarca Martínez, Laura Boj Pérez, Domingo Campillo García, María Dolores López Martínez, David López Ruiz, Alfredo José Ramón Verdú, Bibiana Soledad Sánchez Arenas, Pilar Manuela Soto Solier, Óscar Urralburu Arza, Elena Vicente Herranz, José Víctor Villalba Gómez, Mauricius Martins, Marta Strambi y Javier Gómez de Segura


En aquesta exposició presentem l’últim projecte expositiu realitzat pel grup de recerca Art, Espai Públic i Paisatge de la Universitat de Múrcia.

Els participants en la mostra proposen una reflexió actual sobre les relacions que es poden establir entre les idees d’art i natura i que donen lloc a les obres presentades, que responen a les diferents poètiques personals amb les quals afronten aquest tema els artistes que presentem.

Els discursos d’aquestes obres són deutors del caràcter representatiu que té l’art en el seu interès per descriure la natura, però aquests artistes es proposen també interpretar la realitat quotidiana des de les experiències personals, apel·lant a la sensibilitat d’una consciència col·lectiva que puga incidir en els aspectes mediambientals que preocupen la nostra societat avui dia.

La relació entre art i natura ha estat present en totes les formes d’expressió artística. Des de les primeres pintures prehistòriques fetes sobre la roca de les cavernes fins a l’actualitat, l’art ha utilitzat la natura com a objectiu permanent de la seua mirada. També ací el binomi art i natura ha servit com a argument per a configurar les obres presents en aquesta exposició, realitzades mitjançant diferents processos creatius que finalment apareixen desenvolupats en les imatges fotogràfiques que completen la mostra.

Juntament amb la pintura, la fotografia ha sigut una de les disciplines artístiques que ha abundat en la representació de la natura, especialment a través de les imatges del paisatge. Avui dia molts artistes fixen la seua atenció en una natura en transformació permanent, i amb les seues obres ens ofereixen nous punts de vista per a experimentar-la i comprendre-la.

Com hem indicat, les obres que presentem responen a l’imaginari personal de cadascun dels autors i volen oferir un conjunt d’aproximacions a un tema de gran transcendència: la relació de l’home amb el seu entorn.

L’art és una forma de creació de coneixement que ens permet acostar-nos a la realitat del nostre temps. Aquesta exposició fotogràfica pretén obrir una senda a l’experiència d’un espectador àvid d’imatges que l’ajuden a interpretar la realitat complexa i difusa que ens envolta.

Tornar