// 12.11.2015 - 24.11.2015 / Sala CUB

LA GLORIOSA SU CARTELERÍA DE GUERRA LAS MEMORIAS DE SUS HOMBRES


Pensada com un homenatge als seus majors, l’Associació d’Aviadors de la República, ADAR, va confeccionar el 1999 una mostra dels cartells que van omplir les parets de mig Espanya cridant els joves a incorporar-se a qualsevol de les especialitats de la Força Aèria de la República Espanyola (FARE), La Gloriosa. En l’exposició s’inclouen també els cartells amb els quals se l’homenatja des de diferents partits i institucions, a més d’un record a la Línies Aèries Postals d’Espanya (LAPE), ja que molts dels seus membres van passar a formar part de l’aviació militar una vegada va esclatar la guerra.

Molts dels cartells van ser dissenyats per famosos artistes plàstics –Goñi, Tona, Briones– que, fidels al govern legal, van crear autèntiques obres mestres posteriorment valorades i lloades pels especialistes. Ací es mostren alguns dels treballs menys coneguts.

La segona part de l’exposició està dedicada a difondre una part poc coneguda de la història escrita de la Guerra Civil espanyola 1936-1939: les memòries que els homes de La Gloriosa van redactar. La literatura sobre els perdedors ha tingut, des de final dels anys setanta, un auge espectacular. Desgraciadament, el tema aeronàutic no ha rebut la mateixa atenció i les obres han sigut, en principi, escasses. L’exili va fer que molts aviadors, establits en països llatinoamericans i en l’URSS, publicaren allí les seues memòries, edicions curtes i pràcticament sense difusió que en fan una rara avis bibliogràfica. S’ha intentat rescatar el major nombre d’obres, i per aquesta raó es mostren tant les més conegudes –les de García Lacalle o Herrera– com les menys difoses però que constitueixen un testimoni de primera mà per a reconstruir la història i la intrahistòria de l’aviació republicana.
Un curt apartat final miscel·lani en el qual s’inclouen segells i targetes de campanya completa l’exposició.

Setze anys després de ser muntada per primera vegada, l’exposició sobre La Gloriosa, els seus cartells i els seus homes torna a exhibir-se en el MUA de la Universitat d’Alacant. La seua novetat es manté intacta i el missatge d’homenatge als homes que es van comprometre en la lluita per la legitimitat democràtica i que van mantenir el seu compromís al llarg de la vida, transmetent-lo a les noves generacions, conserva avui la seua vigència com llavors.

Tornar