// 28.11.2013 - 20.09.2021 / Sala L'ALCÚDIA

SALA L’ALCÚDIA. Fundació Universitària d’Investigació Arqueològica


La Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica L'Alcudia es va crear el 1996 mitjançant un acord entre la Universitat d'Alacant, l'Ajuntament d'Elx i la família Ramos. Posteriorment s’hi va incorporar la Diputació Provincial d'Alacant.

La Fundació ha impulsat la modernització de les estructures del jaciment de l'Alcudia d'Elx, tant des del punt de vista administratiu com de les instal·lacions expositives i de la seua investigació. S'hi ha construït un centre d'interpretació, s’ha reformat l'antic Museu Monogràfic i s’han dut a terme nous treballs arqueològics.

L'exposició intenta reflectir tots aquests aspectes. Els plafons informen de què és el jaciment, de la seua llarga evolució cronològica, del desenvolupament de la investigació i de la importància que té en el context de l'arqueologia valenciana i espanyola.

Ell visitant és rebut per un mosaic policrom que mostra en la superfície les empremtes d'una vida llarga i atzarosa. També s'ha destinat en aquesta primera sala una vitrina per a acollir de manera temporal les principals novetats que es vagen produint en el jaciment.

En la segona sala s'exposa una còpia de la Tabula d'Illici, un dels descobriments més importants que s’han fet en l'àmbit de l'arqueologia romana en les últimes dècades.

Al seu costat, una selecció de peces originals de l'Alcúdia: un pitos ibèric amb decoració simbòlica i dos conjunts utilitzats en la vida diària de l'antiga Illici. Un correspon a l'època romana clàssica i un altre a la tardoromana. Són recipients per a líquids, plats del servei de taula, llucanes per a il•luminació i monedes. Objectes diferents que exerceixen la mateixa funció i que ajuden a cobrir en cada moment les necessitats de la vida quotidiana.

Tornar