// 21.03.2013 - 27.04.2013 / Sala SEMPERE

Joan Fuster. Nosaltres, els Valencians. 1962-2012


L’exposició «Joan Fuster. Nosaltres, els valencians. 1962-2012» té el propòsit de commemorar l’aparició d’aquell llibre. Es tracta de mostrar, a través de la documentació conservada per l’autor, qui era Joan Fuster, el 1962, a més d’algunes dades sobre el procés d’elaboració del llibre, el ressò immediat que va obtenir i les dificultats amb la censura de l’Estat franquista amb què es va enfrontar a partir d’un moment determinat.

Durant aquests cinquanta anys, el llibre ha tingut una trentena d’edicions conegudes, en català, i tres en castellà. El seu ressò ciutadà, i també entre historiadors, sociòlegs, economistes i polítics ha estat enorme. Aquest fet s’ha manifestat en tota mena de referències escrites, a favor o en contra, de revisió a càrrec d’especialistes –ben lògica, tractant-se d’una obra amb tants anys d’existència– o de debat polític i parapolític. En la tria de documents exposats o reproduïts en el catàleg, deliberadament s’ha optat per reduir aquestes referències a les cronològicament immediates a l’aparició del llibre.

A més, s’ha volgut donar a conèixer una part molt significativa del llegat material de Fuster, encara poc coneguda per tal com la seua casa, de Sueca –la Casa Joan Fuster–, no és encara una institució plenament accessible per al públic, tot i que s’hi està treballant activament de fa temps per a fer-ne un centre d’estudi, entorn de l’obra i la personalitat de l’escriptor, però també entorn de la gran quantitat de materials documentals i bibliogràfics llegats per ell i cedits pel seu hereu, Josep Palàcios, a l’Ajuntament de Sueca, a més de la seua correspondència, propietat de la Biblioteca de Catalunya, d’acord amb el testament de Fuster, però físicament conservada també a la seua ciutat.

Així, s’ha seleccionat una sèrie d’obres d’art col·leccionades per l’escriptor –molt sovint regals dels autors–, entre les quals hi ha peces –pintures, escultures, gravats i dibuixos– que anaren constituïnt part inseparable de l’entorn físic en què l’escriptor va viure i va treballar. Es tracta d’obres de Manolo Gil, Joan Miró, Antoni Tàpies, Manuel Hernández Mompó, Andreu Alfaro, Rafael Armengol, Artur Heras, Joan Ponç, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Antonio Saura, Joan-Pere Viladecans, Albert Ràfols Casamada, Josep Maria Gorris, Josep Renau, Manuel Boix, Josep Pla Narbona, Carlos Edmundo de Ory, Jaume Pla, i Joan Cardells, entre altres.

Tornar