// 31.10.2011 - 22.09.2012 / Sala SEMPERE

PROCESSOS ARTÍSTICS COL·LECCIÓ MUA

Hans Bruno Fay, Joan Casellas, Amadeo Gabino, José Gutiérrez, Agustín Ibarrola, Elvira Pizano y Eusebio Sempere


L’exposició “Processos artístics. Col·lecció MUA” permet explorar la gènesi del treball creatiu, des d’estudis preparatoris i primeres idees fins a la materialització del pensament i el saber artístic en l’obra culminada. De la mà d’Eusebi Sempere aprofundirem en la precisió i meticulositat de la tècnica serigràfica; per mitjà de la xilografia, Agustín Ibarrola ens il•lustrarà sobre la talla de la matriu de fusta; amb Amadeo Gabino, José Gutiérrez i Hans Bruno Fay, emprendrem un viatge al territori de l’escultura descobrint esbossos, maquetes i peces definitives; Joan Casellas plantejarà una apropiació de símbols publicitaris que transforma en paisatge; finalment, Elvira Pizano ens introduirà en el camp de la fotografia a través d’una antiga tècnica, en la qual s’utilitza la goma bicromatada per a captar l’empremta dels objectes.

Tornar