// 15.03.2000 - 24.05.2000 / Sala ALTAMIRA

La Bíblia Sacra de Cocentaina i la Biblioteca del Seminari de Sant Miquel d'Orihuela

La Biblia Sacra de Cocentaina y la Biblioteca del Seminario de San Miguel de Orihuela


La Sala Altamira, espai reservat en les instal·lacions del MUA per a l'exposició periòdica dels treballs resultants de l'activitat docent i investigadora de la Universitat i de les peces considerades Patrimoni Històric del Món Mediterrani, va albergar des del 15 de març al 24 de maig la Bíblia Sacra de Cocentaina, un còdex manuscrit de l'últim terç del segle XIII, així com altres volums relacionats amb les ciències i les arts, impresos entre els segles XVI i XVIII, pertanyents al fons bibliogràfic del Seminari Diocesano de San Miguel d'Oriola.

La Bíblia Sacra és un còdex manuscrit de la Bíblia Vulgata escrit en llatí que data del període comprès entre l'últim terç del segle XIII i els primers anys del XIV. El Text Sagrat pertany als fons de l'Arxiu de l'Ajuntament de Cocentaina, on es guarda des de l'any 1869, quan l'Ajuntament va reclamar la custòdia a l'Arxiu Parroquial. La Bíblia *Sacra, segona “Peça del Mes”, destaca per la seva cuidada cal·ligrafia gòtica i la riquesa de les il·lustracions figurades, amb escenes i motius zoomórfics, vegetals i geomètrics, així com per les representacions de l'Antic i Nou Testament.

Tornar