// 24.11.2000 - 14.01.2001 / Sala 365

Concèntrica

Macel·li Antúnez Roca


Concèntrica és el títol de l'exposició de Marcel.lí Antúnez Roca que es va presentar en la Sala 365 del Museu de la Universitat d'Alacant (MUA) del 24 de novembre al 14 de gener de 2001. La mostra va aglutinar gran part dels treballs objetuals i documents de *performances realitzat per *Antúnez durant la dècada dels noranta, i també una sèrie d'objectes dels vuitanta. Concèntrica va incloure la mostra La vida sense amor no té sentit, el robot interactiu “Joan, l'home de carn”, les quatre instal·lacions que componen l'exposició Epifania i una sala de projeccions on es van exhibir els documents visuals de les performances Epizoo, Satel.lits Obscens i Afàsia. Així mateix, per vegada primera es van presentar els llibres de l'artista Art-Guarro i la sèrie de fotografies Polter.

Nascut a Moià (Barcelona) i llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona en l'any 1982, Marcel.lí Antúnez Roca és un exemple infreqüent en el panorama artístic espanyol. Creador d'objectes, dibuixos i performances, la seva obra es distingeix per la seva estranya singularitat. L'ús de carn, fongs i bacteris com material escultòric, la concepció de les interfícies participatives així com els seus robots i *exo-esquelets, fan d'ell un artista provocador i sorprenent.

Tornar

// PUBLICACIONS