// 08.10.2009 - 21.11.2009 / Sala 365

VUIT VISIONS: DISTRICTE C

Sergio Belinchón, Jordi Bernadó, Bleda y Rosa, Manel Esclusa, Aitor Ortiz, Xavier Ribas, Montserrat Soto y Valentín Vallhonrat


La dispersió de l'espai construït, la urbanització disseminada, el creixement urbanístic discorde amb els assentaments urbans tradicionals, l'explosió de la ciutat –és a dir, la metropolització del territori–, al costat de la implantació d'infraestructures de tot tipus són factors que han provocat en un espai brevíssim de temps una radical transformació paisatgística de la perifèria de les ciutats. Telefónica, igual que altres empreses, ha desplaçat cap a aquests nous espais els seus centres de treball, configurant una nova organització física i humana que pretenem reflectir a través de la mirada de vuit artistes.

En el projecte que presentem sota el títol Vuit visions: Districte C, mai es va pretendre que el resultat fóra apologètic i autoindulgent, tampoc un reportatge o una espècie de guia il·lustrada, de cadastre general d'imatges en el qual no se sap quina classe de totalitat queda registrada. En aquest projecte no solament es planteja un treball de descripció fotogràfica sobre un nou aspecte de la Telefónica d'avui, sinó que, en seleccionar una sèrie d'artistes que treballen habitualment amb els mitjans i suports de la fotografia, se supera la seua condició merament descriptiva i s'introdueix una interpretació subjectiva –una ficció, en definitiva– sobre les transformacions generades en un espai definit de la perifèria de la ciutat de Madrid –que possiblement, amb el transcurs del temps, es convertirà en un nou “centre” d'aquesta ciutat. Les imatges generades mantenen, però, un valor documental: són, al seu torn, diferents fragments de temps i espais que preserven la memòria de les diferents fases dels edificis en construcció. En aquests treballs el paisatge documental acompanya les transformacions recents del territori urbà.

Els autors que han intervingut en aquest projecte que avui presentem, Sergio Belinchón, Jordi Bernadó, Bleda i Rosa, Manel Resclosa, Aitor Ortiz, Xavier Ribas, Montserrat Soto i Valentín Vallhonrat, cadascun amb una personalitat artística bén definida, ofereixen el seu punt de vista amb apreciacions molt diverses, des de la meditació introspectiva fins a la descripció documental o la reflexió formal.

Sergio Belinchón, Jordi
Bernadó, Bleda i Rosa,
Manel Resclosa, Aitor Ortiz,
Xavier Ribas, Montserrat
Soto, Valentín Vallhonrat

Tornar