// 20.05.2009 - 05.09.2009 / Sala 365

COL·LECCIÓ D'ART CONTEMPORANI DE LA UNIVERSITAT DE GRANADA


La Universitat de Granada disposa des del final de l'any 2000 d’un repertori d'obres artístiques reunides sota la denominació Col•lecció d'Art Contemporani de la Universitat de Granada; aquesta circumstància va sorgir del cabal de peces procedents de les exposicions organitzades per la Universitat, dels premis anuals a la Creació Artística convocats per la Universitat i de donacions particulars desinteressades d'artistes i creadors propers també a l'entorn universitari.
El creixement de la Col•lecció ha aportat a la Universitat exemples de la creació artística actual en el nostre entorn més proper a partir del compromís i el suport institucional a l'art contemporani, a la intel•lectualitat i a les manifestacions estètiques.

Com a part del patrimoni artístic de la Universitat de Granada, la Col•lecció d'Art Contemporani es forma com una entitat homogènia, que projecta un ampli catàleg d'obres per a la seua exposició, distribució i divulgació de considerable significació i que lluny de ser una col•lecció per a la Universitat, s'entén com una gran plataforma de representació artística des de la Universitat cap a la resta de la societat.

La Col•lecció d'Art Contemporani està composta per diverses seccions, amb una estructura que abasta tot un seguit de disciplines, i segueix oberta a desenvolupar-se amb altres ofertes imprescindibles de l'art contemporani. L'estructura bàsica de la col•lecció d'Art Contemporani acull un gran bloc amb tota mena d'obres independents, majoritàriament obres plàstiques: pintures, escultures, fotografies, gravats, dibuixos, còmic, videocreacions, projectes arquitectònics, moda, etc. Totes aquestes peces tenen un tret comú, ja que es tracta d'obres realitzades i datades a partir de l'any 2000, de manera que podem concretar aquest grup com un conjunt patrimonial del segle XXI. En l'actualitat, aquesta part de la Col•lecció compta amb més de 400 peces. També inclou un grup d'obres que denominem Carpetes i que corresponen a col•leccions d'obres que han sigut creades per a exposicions patrocinades per la Universitat o encàrrecs i donacions que han tingut alguna relació amb la institució. Finalment també tenim donacions temporals com el Fons Antonio Carvajal Milena i el Fons Elsa Dehenin i Marc Galle.

La Col•lecció està gestionada pel Centre de Cultura Contemporània, que forma part del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Cooperació al Desenvolupament, circumstància que l'activa i li ofereix possibilitats d'organització d'accions artístiques, de creació de coneixement, d'investigació i d'innovació dins de la Universitat.

Tornar