// 07.11.2008 - 15.01.2009 / Sala ALTAMIRA

Mostra de vídeo d’autor espanyol

Paloma Navares, Javier Codesal, Alex Francés, Daniel García Andujar y Mira Bernabeu


Des de la irrupció del vídeo en el món artístic en la dècada dels seixanta, la generalització del seu ús ha crescut exponencialment. Les peces de vídeo han anat trobat el seu lloc tant en la creació artística com en el mercat de l’art. Les grans col•leccions d’art contemporani han incorporat les peces en este sistema des dels anys vuitanta, i tots els grans museus en tenen. On, potser, no tenen una presència tan contínua és en els espais d’exhibició. L’espectador actualment està molt familiaritzat amb la lectura de la imatge, la major aportació de coneixement de l’individu en aquest segle es fa a través de la imatge en moviment, cine, televisió i Internet. Aquesta mostra pretén posar a l’abast del públic produccions espanyoles agrupades per autors.

La selecció dels autors no obeeix a cap afany d’establir una llista dels millors o els més cotitzats, són artistes espanyols que utilitzen el vídeo de forma continuada i com un mitjà més de la seua producció. Estan en pressupostos artístics molt diferents, des de la poesia al discurs polític, des de la bellesa formal, des del feminisme o des de la psicologia.

Les peces que formen aquesta mostra són:

Javier Codesal

- El Monte Perdido, 2003
- Mario y Manuel, 2005
- Viaje de novios, 2007

Alex Francés

- Crecer, 2005
- Niño que, 2006
- Retrato invertido, 2008
- Buenaluz, 2008

Daniel García Andujar

- Honor, 2006
- Sin título, 2006
- Seamos crueles, 2008
- Sin título, 2008
- X, 2005
- Sin título, 2008
- Western Cynism, 2008
- Mayo 68, 2008

Mira Bernabeu

- El hueco del espectáculo / El mito mass mediático, 2001
- Dulces sueños IV. Reportaje social. Morir en acto de servicio. Serie mise en scène IX, 2003-04
- Panorama doméstico. ¡Acción! Serie mise en scène X, 2006, 48'

Paloma Navares

- El alma herida, 1987
- El color de la memoria, 1997/99
- Tránsito, 2000/01
- Unidad de sueño, 2000/02
- Stand by, 2000/03
- Otros páramos, 2007/08

Tornar