// 13.11.2007 - 05.01.2008 / Sala 365

POÈTIQUES.CAM

Raúl Belinchón, Sergio Belinchón, Begoña Cisneros, Rubén Ramos, Belén Uriel, Eduardo Valderrey, Gustavo Caprín, Glòrica Martí, Pedro Ortuño, Laura Torrado, Carlos Domingo y José Piñar


Tot just iniciat el segle XXI, els responsables de la CAM es reunien amb un equip de professionals, vinculats al món de l'art contemporani, per a incorporar-los –com a assessors i especialistes– a un projecte que suposava una sòlida aposta en favor de l'actual cultura artística espanyola.

Aquella estratègia es basava en una doble frontissa: d'una banda, s'iniciava la progressiva formació d'una ambiciosa Col·lecció d'Art Espanyol Contemporani i, per una altra, es decidia la convocatòria anual de les Beques CAM d'Art Contemporani, potenciant la faceta formativa, que mai ha estat absent d'aquesta institució.

Amb aquesta mostra de les BEQUES CAM D'ARTS PLÀSTIQUES es dóna a conèixer públicament una de les facetes indicades. En cada edició, d'entre els centenars de sol·licituds presentades en tot l’àmbit espanyol, es concedeixen sis beques per any. Justament ara s'exposen els resultats dels dos certàmens que hi va haver entre el 2004 i el 2005.

D'alguna manera, el conjunt d'aquesta exposició reflecteix un cert panorama existent en les tendències de la producció artística contemporània. Prevalen els decantaments cap als nous mitjans i és així mateix innegable l'accentuació de la presència de la tecnologia audiovisual en l'experimentació més destacada i abundant. Per la seua banda, el pes de la fotografia i del vídeo continua sent evident, com ho és així mateix la hibridació i el diàleg entre les arts, sense que tampoc hi falten altres manifestacions de caràcter més estrictament pictòric o escultòric.

Sens dubte, les Beques CAM d'Art Contemporani figuren actualment entre les més destacades, preferides i sol·licitades del context artístic nacional. Estant ben dotades econòmicament i compten amb un adequat seguiment i un oportú suport, a més de disposar de prestigiosos jurats i professionals ocupats plenament de la seua planificació i posada al dia.

Tornar