// 17.05.2007 - 10.06.2007 / Sala ALTAMIRA

Viatger en la ciència

Alexander von Humboldt


L’any 1799 va començar a Espanya el gran viatge d’exploració d’Alexander von Humboldt pels territoris espanyols d’Amèrica (1799-1844). Amb aquest motiu, la Universitat d’Alacant presenta una exposició documental del Goethe-Institut sobre aquest famós viatger i científic que consta de dues parts: la primera està constituïda per una sèrie de plafons que representen, de manera general, els diferents aspectes de la persona, la vida i les activitats científiques de Humboldt. En la segona part, l’exposició dedica un espai concret als seus vincles amb Espanya i documenta la seua estada en diferents llocs d’aquest país, les trobades amb la cort espanyola i els vincles amb el món científic, sense oblidar les investigacions científiques fetes per Humboldt, tant a l’Espanya peninsular com a Tenerife.

Tornar