// 13.12.2006 - 13.01.2007 / Sala SEMPERE

10 ANYS DEL PROJECTE HAVANA, UN PONT ENTRE CULTURES


El Projecte Havana és una iniciativa institucional de la Universitat d'Alacant en el marc de la política d'internacionalització i específicament en l'àmbit de la cooperació.

L'any 1996 s'inicià el camí de cooperació amb la firma d'un acord de col•laboració entre l'Oficina de l'Historiador de la ciutat de l'Havana i la Universitat d'Alacant.

L'Oficina de l'Historiador és una institució estatal que té com a objectiu salvaguardar el patrimoni tangible i intangible, els béns històrics, arqueològics i artístics de la ciutat de l'Havana i de la nació, que contribueix a la sostenibilitat de la tasca cultural.

El Projecte Havana s'ha consolidat en aquests deu anys a través de la seu permanent a l'Havana Vella, on s'han desenvolupat iniciatives :

Suport a la formació del professorat. Accions de formació de alumnes de grau i post-grau. Formació del personal de les organitzacions cubanes. Voluntariat. Propiciar l’intercanvi d’informació i experiències. Difondre idees innovadores i coneixements pràctics. Ajuda bibliogràfica i documental. Accés a recursos a través del préstec interbibliotecari. Orientació en línies de investigació. Projectes de col•laboració en investigacions convergents. Participació en projectes de tesis. Accions d’investigació conjunta. Millora en el coneixement mutu. Propostes de treball futur.

Tornar