// 22.11.2005 - 07.01.2006 / Sala NAIAS

Artesanies Digitals

PSJM. Pablo San José


PSJM és un equip artístic format per Pablo San José (Mieres, 1969) i Cynthia Veiés (Las Palmas, 1973) que opera des de Madrid. PSJM es comporta com una marca comercial d'art avançat que planteja qüestions sobre l'obra d'art davant el mercat, la comunicació amb el consumidor o la funció com qualitat artística, fent ús dels recursos comunicatius del capitalisme espectacular per a posar de rellevància les paradoxes que produïxen el seu caòtic desenvolupament. PSJM ha exposat en ciutats com Nova York (''The Real Royal Trip… by the Arts”,PS1-MOMA. En col·laboració amb El Gos i Aitor Méndez.), Miami (''Deluxe”, Galeria Casas Reigner), Colònia (”KunstKöln04”!, Galeria Blanca Soto), Berlín (”ArtForum”, ''Shopped to Death”) o Londres (”Scope”, Ethan Cohen Gallery) i també en nombroses mostres col·lectives i individuals a Espanya.

Amb ''Artesanies Digitals” PSJM mostra en el Museu de la Universitat d'Alacant part de la seua producció desenvolupada a partir de 2001. A més d'albergar la seua obra més emblemàtica ''Nou!! Quadro amb sofà.” , l'exposició fa un breu repàs sobre la seua sèrie ''Cool Dripping”, que el crític i comissari Miguel Cereceda entén com un conjunt de peces ''…en les que la cèlebre taca automàtica i expressiva, característica de l'expressionisme abstracte, és digitalitzada i reproduïda tècnicament, a través del plotter o de la serigrafia industrial, llevant-li tots els seus elements calents, emotius i expressius, i convertint-la en un asèptic producte de disseny, en una espècie d'estampat, que es pot utilitzar en distints tons sobre distintes superfícies. Però ací sens dubte la ironia no sols aconsegueix
a les perversions de les tècniques productives, sinó també al diàleg amb la pròpia història de l'art, a la que vol desposseir-se irreverentment de la seua aura.”

Tornar