// 22.11.2005 - 07.01.2006 / Sala 365

CIENCIATEC 05


El MUA acollirà un conjunt d'exposicions, activitats científiques, programes divulgatius per als diversos nivells d'ensenyament i una jornada de convivència, el Diumenge Cultural; dedicada en aquesta ocasió a la ciència i a la tecnologia, que tindrà lloc el dia 18 de desembre.

L'acte d'inauguració (avui dimarts a les 19.30 h) presenta l'activitat docent, la investigació, la transferència tecnològica i la divulgació realitzades per la comunitat acadèmica, que són aspectes que formen part indissoluble de les obligacions de la Universitat.

En CIENCIATEC han participat 22 grups d'investigació vinculats a la Facultat de Ciències i 11 més pertanyents a l'Escola Politècnica. Tot això és fruit de la investigació que s'ha desenvolupat al llarg dels anys per més de 170 grups, que han estat finançats per convocatòries i projectes públics i amb diverses maneres de col·laboració amb entitats i empreses. El catàleg de grups d'investigació de la Universitat d'Alacant reuneix a més de 1.100 investigadors distribuïts en 134 grups d'investigació, pertanyents a les àrees de ciències socials i jurídiques, d'humanitats; de ciències experimentals, tecnològiques i de la salut, tots aplegats en un catàleg fàcilment accessible des de la web de la Universitat. Avui, en són ja més de 940 les empreses que han establert contractes de col·laboració amb la Universitat d'Alacant i els índexs demostren que la UA ha incrementat notablement els projectes i els ingressos per investigació aplicada, molt per sobre de l'evolució de la mitjana d’altres universitats.

EXPOSICIONS
Concebudes com a homenatge a Eisntein, Cienciatec presenta diverses exposicions. A la Sala 365, s’hi mostren de forma necessàriament sintètica, alguns exemples dels últims avanços en les diferents línies d'investigació que es porten a terme en la UA i especialment en els sectors de la:
1.- Biotecnologia
2.- Tecnologia química
3.- Materials
4.- Tractament de residus i control
5.- Automatització i robòtica industrial
6.- Gestió intel·ligent de la informació i tecnologia del programari
7.- Tecnologia informàtica i computació
8.- Informàtica industrial i intel·ligència artificial
9.- Visió robòtica
10.- Construcció
11.- Fitopatologia i control biològic, geologia marina i petrologia aplicada
12.- Astrofísica relativista, visió i color i anàlisi química

Per mitjà dels panells expositius, s'ha pretès oferir tan sols algunes mostres de la naturalesa, abast i resultats de la investigació que es realitza actualment en la Universitat.

Tornar