// 06.02.2004 - 30.04.2004 / Sala NAIAS

Consumeix això

Claudio Aldaz


Claudio Aldaz (Murcia 1976) ha plantejat en la Sala Naias del Museu de la Universitat d'Alacant, un projecte en el qual el televisor s'erigeix com protagonista. NPNR %[Noves Possibilitats per al nostre Receptor] és la linea d'actuació o intervenció que engloba les propostes Consumeix això, de Claudio Aldaz; LEB %[Laboratori Experimental Bacilö], un treball del col·lectiu Laboratori Bacilö; i ART4, text teòric-pràctic de Julián Pérez Páez, que veurà la llum en el catàleg que és al seu torn un work-in-progress o treball en procés d'aquesta línia d'actuació.

El “supersalón” Consumeix això és el cos central de la intervenció entorn del com es desenvolupen les altres dues propostes. Sorgeix inicialment com una captura d'instants televisius %[CIT] a manera de trofeu, o fins i tot d'exclusiva “” (quan es tracta d'esdeveniments immediats i irrepetibles en directe, amb totes les suscitaciones conceptuals que aquest joc comporta) tractant-los com imatges fixes a exhibir en un hipotètic saló.

Les imatges seleccionades procedeixen directament del receptor i els seus continguts són revisats i reconduïts per a replantejar l'ús/abús que fem del sistema.

Jugant amb el concepte tan utilitzat en les tele-promocions nord-americanes de Do it yourself! o ¡Faci'l vostè mateix!, (o fins i tot ¡Faci'l sense sortir de casa!) l'espectador es converteix en usuari, abandonant la cada vegada major condició de subjecte passiu. Per a això es feia necessària la incorporació a la mateixa de noves maneres, en forma de nous projectes, que es mantinguessin fidels als plantejaments de Consumeix això i no obstant arribessin des de fora amb la seva pròpia manera d'operar, per a així poder introduir altres aspectes que conferissin al procés un major espectre de possibilitats d'intervenció, actuació i interacció.

El museu universitari és una localització ideal, ja que incidint en aquestes noves maneres/models amb els quals estem treballant, es presenta un projecte que pretén oferir la possibilitat del museu com lloc d'experimentació, joc, investigació i crítica.

D'aquesta forma s'agreguen al projecte els Laboratoris Bacilö i Julián Pérez Páez, que han desenvolupat treballs específics per a aquesta exposició aprofundint en els aspectes relatius al consum televisiu sota la premissa de Noves Possibilitats en El nostre Receptor.

Tornar