// 05.12.2003 - 28.03.2004 / Sala ALTAMIRA

Tresors en les roques

Museo Geominero


L'exposició Tesoros en las rocas, una mostra itinerant del Museu Geominer, dependent de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya. L'exposició presenta una selecció del patrimoni mineralògic i paleontològic dels fons de la institució museística, procedents de jaciments nacionals i internacionals, petjada dels distints períodes geològics i de l'evolució orgànica, amb l'objectiu de divulgar la riquesa i diversitat d'aquest patrimoni a través de les col•leccions representatives de minerals, roques i fòssils.

La col•lecció de cristal•litzacions minerals deixa patent la complexitat d'aquestes estructures naturals, formades en l'interior de l'escorça terrestre a través llargs períodes de temps geològic. La diversitat de colors, lluentors, grandàries i configuracions geomètriques reflecteixen les distintes condicions específiques que possibiliten la creació dels minerals. L'exposició també inclou una variada mostra de fòssils dels organismes que van habitar mars i continents en èpoques geològiques pretèrites, com trilobites, amonites, nummulites, etc.

El Museu Geominer

La col•lecció de minerals del Museu Geominer consta de més de deu mil mostres, de les quals 3.500 es troben exposades. La col•lecció de fòssils està compostosa per prop de 30.000 mostres macro i micropaleontològiques. L'Institut Geològic i Miner d'Espanya, Organisme Públic d'Investigació del que depèn el Museu, va tenir el seu germen en la citada Comissió, i els treballs realitzats al llarg de més de 150 anys per tota la geografia espanyola constitueixen el nucli essencial de la col•lecció reunida en el museu, la més important a escala nacional. Gran part de les col•leccions procedeixen de treballs realitzats per personalitats il•lustres de la geologia i mineria espanyoles, com Casiano de Prado, Lucas Mallada, Guillermo Schulz o Florentino Azpeitia, entre altres.

Tornar

// PUBLICACIONS