// 24.10.2003 - 24.01.2004 / Sala 365

De llits sords i sonors

M. Martín Vivaldi


En la mostra De llits sords i sonors, Mª Teresa Martín Vivaldi pretén que l'espectador se submergeixi en un món de sensacions a través de la contemplació dels seus óleos: que a la cridada del color respongui la pell amb sensacions de sequedad i humitat, que respongui l'oïda evocant remors de brisa o de sortidors, i que respongui l'olfacte regalant-se flors, terra mullada, alga submergida, tot això amb un lleuger regust de situacions viscudes o somiades.

Tornar