// 11.06.2003 - 28.09.2003 / Sala ALTAMIRA

E MOS ESCRITS NO CREHEU ÉSSER FAULA. UN RECORREGUT PER LES OBRES DELS ESCRIPTORS ANTICS

Escritores medievales y modernos


La mostra E mos escrits no creheu ésser faula. Un recorregut pels obres dels escriptors antics presenta algunes de les obres que han tingut una especial incidència en les lletres romàniques. La selecció de llibres procedix de diverses col·leccions que actualment es troben en la Biblioteca Valenciana. L'exposició es configura com una aproximació a les lletres medievals per mitjà dels manuscrits, els incunables i les antigues edicions que han arribat fins a nosaltres.

En la mostra es poden contemplar, entre altres, el Breviarium. Ordo Cartusiensis (s. XV), llibre litúrgic d'ús individual en el qual s'arrepleguen totes les hores de l'Ofici Diví; els Comentaris a la història natural de Plini, de Joannes Raynaldus (s. XVI); De consolatione philosophiae, d'Anicio Manlio Severino Boecio, i altres edicions del segle XVI d'obres d'escriptors medievals com Arnau de Vilanova, Ludolf de Saxònia, Francesc Eiximenis, Ausiàs March, Joanot Martorell, Jaume Roig i Juan Manuel, Infant de Castella.

Tornar