// 23.09.2022 - 27.11.2022 / Sala SEMPERE

8 RESIDÈNCIES DE CREACIÓ I INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA

CRIS BARTUAL, FERNANDO BAYONA, ANDREA CORRALES, DAVID MOCHA, PABLO SANDOVAL


Des de la seua creació, el Museu de la Universitat d’Alacant (MUA) ha mantingut un compromís decidit amb l’art contemporani. Fruit d’aquesta aposta van nàixer les Residències de Creació i Investigació Artística del MUA l’any 2015, una convocatòria pública i internacional que té com a objectiu prioritari dinamitzar el sector de l’art i promoure la creació i la investigació en art contemporani. En aquesta convocatòria se seleccionen i bequen cinc projectes artístics per a ser desenvolupats durant dues setmanes en les instal·lacions del museu. Durant aquest període els residents i les residents tenen l’oportunitat de treballar en el museu, imbuir-se en la dinàmica pròpia del centre i rebre assessorament del personal tècnic per a donar forma als seus projectes, a més de fer trobades amb professionals del sector.

Aquest 2022 presentem l’exposició de la vuitena edició de les residències de creació i investigació que han tingut lloc en el MUA entre el 12 i el 23 de setembre. Els projectes seleccionats han sigut: Sumergirse en un espejo de Cris Bartual, Naturalezas insólitas de Pablo Sandoval, Rabasa: An Imaginary Map of a Useless Territory de David Mocha, Origen de Fernando Bayona i Metodologías críticas de investigación #2 contraintimidades visuales y realidades especulativas d’Andrea Corrales.

Sumergirse en el espejo de Cris Bartual ens convida a submergir-nos en les imatges per a descobrir nous i atractius imaginaris visuals que hi ha ocults en aquestes. Naturalezas insólitas de Pablo Sandoval és un projecte multidisciplinari que indaga sobre com el llenguatge articula la percepció que tenim de les coses i la seua capacitat per a crear altres realitats. Rabasa: An Imaginary Map of a Useless Territory de David Mocha consisteix en una exploració del territori periurbà de Rabassa a través de la fotografia. Origen de Fernando Bayona és un projecte interdisciplinari sobre l’aparició del pensament simbòlic en l’ésser humà a través de la investigació dels orígens de la creació. I, finalment, Metodologías críticas de investigación #2 contraintimidades visuales y realidades especulativas d’Andrea Corrales, és un projecte que parteix de 12 entrevistes a persones que treballen en la indústria del sexe per a analitzar i qüestionar la creació de continguts sexualitzats.

L’exposició que podeu veure a la Sala Sempere és el resultat del treball fet durant el període de les residències, on els residents han compartit experiències creatives i processuals i han convertit el MUA en un centre de creació i investigació en art contemporani.

Tornar