// 26.03.2021 - 23.05.2021 / Sala SEMPERE

PLURIIDENTITATS. II CONVOCATÒRIA BIENNAL D’ARTS VISUALS

AURORA DOMÍNGUEZ MATA, DOS*TOPÍAS, YOLANDA FRANCO, FABIO GOMES, CARMEN ISASI, SILVIA LIMIÑANA, MARISA MAESTRE + MAR C. LLOP + REBEKA ELIZEGI, DIEGO MARCHANTE ''GENDERHACKER'', TONI PÉREZ TRILLO, RENATA RAMOS RUGAI, MASHA WYSOCKA


El Museu de la Universitat d’Alacant (MUA) presenta la segona edició de la Convocatòria d’Arts Visuals Pluriidentitats, una iniciativa del Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària en col·laboració amb el Vicerectorat d’Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social. Es tracta d’una proposta oberta a artistes de qualsevol gènere, nacionalitat o raça. Els convidem a presentar creacions que reflexionen sobre qüestions d’identitat en el sentit més ampli: identitat de gènere, diversitat sexual, orientació afectivosexual..., però també pluriidentitats com a multiculturalitat; com a lloc de trobada –en igualtat– dels diferents pobles, religions, ètnies, cultures, usos i costums; com a altaveu per a les minories i eina per a la inclusió; com a espai de tolerància i llibertat.

En la primera edició de Pluriidentitats, celebrada el 2019, es van presentar trenta-quatre projectes. En aquesta segona s’ha triplicat la participació, que ha superat el centenar de propostes presentades, cosa que demostra l’interès de la temàtica i la consolidació de la convocatòria. D’entre les cent quatre obres participants, el jurat n’ha seleccionat onze: deu formen part de l’exposició i una més, una performance en directe, clourà aquesta edició de Pluriidentitats.

Un aspecte intrínsec a la creació contemporània és la diversitat de tècniques i formats, i això també es pot apreciar en les obres triades per a l’exposició: fotografia, collage (tant analògic com digital), vídeo, performance, il·lustració, instal·lació o art tèxtil. Però crida l’atenció que tècniques clàssiques com la pintura o l’escultura no estiguen presents entre les peces seleccionades. No significa que no s’hagen presentat obres pictòriques o escultòriques, encara que resulta evident que el protagonisme de les disciplines artístiques tradicionals queda diluït en un panorama en el qual els canals de creació artística s’han diversificat.

Així mateix, les peces seleccionades són obra d’artistes procedents de diferents punts de la geografia nacional, però també d’altres països com el Brasil, Itàlia o Polònia, fet que redunda en la riquesa de punts de vista i enfocaments. Moltes de les obres són autoreferencials; narren històries pròpies, trànsits, traumes, dubtes i desvetlaments... Fan partircip l’espectador i palesen la funció terapèutica de la creació; el seu vessant guaridor arriba a esdevenir catalitzador dels canvis i transformacions, del creixement personal, de la construcció de la identitat. Però l’art, en aquesta exposició, també és un aparador que visibilitza les múltiples identitats, que denuncia les desigualtats, que dóna veu a les minories, que genera referents positius, que ens acosta a altres maneres d’entendre la realitat. Els valors que projecta Pluriidentitats són la bandera que enarbora la Universitat d’Alacant a la recerca d’una societat més justa, inclusiva, tolerant i igualitària.

Tornar