// 11.03.2002 - 26.03.2002 / Sala ALTAMIRA

Cent i... postalicas a Federico García Lorca

Ciento y... postalicas a Federico García Lorca


La Sala Altamira del MUA va acollir de l'11 al 26 març del 2002 l'exposició Cent i... postalicas a Federico García Lorca, col·lecció creada per Agustín Julián davall el mecenatge de Forum Filatèlic. La mostra va aconseguir reunir la visió de 272 artistes de tots els corrents i disciplines plàstiques actuals en un joc escènic de repetició d'imatges que van omplir de significat la trobada personal amb la vida i obra de Federico García Lorca. En este homenatge expositiu, un dels principals esdeveniments inclosos en els actes commemoratius del Centenari de Lorca, van participar artistes plàstics i literaris de renom internacional com Tàpies, J. Brossa, José Hernández, Luis Feito, Úrculo, Canogar, Isabel Muñoz, Gordillo i Oukalele, entre altres. Tretze escriptors van donar cos literari a la col·lecció: Paul Bowles, Rosa Regás, Carmelo Sánchez Murs, Julia Olivares, Rafael Pérez Estrada, Leandro Pozas, Fernando Marías, Clara Janés, Emilio Sanz de Soto, Natacha Seseña, Luis Alberto de Conca, Felipe Hernández Cava i Tomás Hernández.

Tornar