// 02.10.2015 - 24.10.2015 / Sala CUB

+PLUS. RESIDÈNCIES FORMATIVES DE CREACIÓ I INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA DEL MUA

PABLO BELLOT, ÁNGEL MASIP, JUAN F. NAVARRO, MARÍA ORTEGA ESTEPA, ALEXANDRA RODES


La Universitat d’Alacant i la seua Fundació General (UAFG) va convocar, a través del Museu de la Universitat d’Alacant (MUA), un programa de residències formatives de creació i investigació en art contemporani amb la intenció de fomentar la creació, augmentar la formació, promoure la recerca i generar contactes entre professionals del sector.

Mitjançant convocatòria pública, cinc artistes van ser seleccionats perquè realitzaren un projecte artístic entre el 13 i el 25 de juliol en les instal·lacions del MUA, la qual cosa va convertir el museu en un espai de creació i investigació multidisciplinària. L’exposició +PLUS és el resultat del treball de recerca desenvolupat en el MUA pels artistes Pablo Bellot, Ángel Masip, Juan F. Navarro, María Ortega i Alexandra Rodes.

El projecte de Pablo Bellot Cuadro grande ande o no ande consisteix a analitzar la importància de la grandària dels formats pictòrics al llarg de la història de l’art per a investigar-ne la rellevància i traslladar les conclusions a la seua línia de treball aprofitant la infraestructura espacial del MUA. El projecte Domesticidades Fantasma d’Ángel Masip se centra a generar una reflexió sobre determinades actituds quotidianes i reaccions domèstiques que inclouen tot un univers de significants més enllà de la mera transmissió lineal d’informació. En el seu projecte tracta de mostrar objectualment aquestes consideracions subvertint els valors suposadament funcionals que solem concedir a la nostra activitat diària. Per la seua banda, Juan F. Navarro, amb el seu projecte Fabrication of (non)sense, tracta de qüestionar l’estructura discursiva sobre la qual s’erigeix l’art i la ciència. Per a això, fabrica un resultat científic fals, però amb aparença de veracitat, per situar l’incomprensible com a centre discursiu de ciència i art, qüestionant l’axiomàtica sobre la qual les dues disciplines es construeixen. L’artista María Ortega presenta el projecte Cosmo: La armonía, on realitza una anàlisi sobre la concepció del paisatge contemporani que, a diferència del passat, naix de l’interior de l’artista i es projecta a la realitat amb entitat pròpia i aliena a qualsevol servilisme. I finalment, el projecte Puentes, d’Alexandra Rodes, parteix del concepte de pont per a teoritzar i articular una línia d’investigació sobre aquest símbol que va creixent i multiplicant-se teòricament i plàsticament a mesura que s’hi va transitant.

Tornar