// 25.03.2015 - 23.05.2015 / Sala CUB

ACTIVISMES DE GÈNERE: Descobrint les Guerrilla Girls

Guerrilla Girls


Amb motiu de la celebració del 8 de Març, el Dia Internacional de la Dona, la Universitat d'Alacant ha organitzat diferents actes relacionats amb el compromís que manté a favor d'una societat més justa, lliure i igualitària, amb la finalitat de denunciar qualsevol forma de discriminació de gènere. Per això, des de l'any 2007, el Museu de la Universitat d'Alacant duu a terme la Convocatòria d'Arts Plàstiques Mulier, mulieris, que té com a objectiu principal crear un espai multidisciplinari en el qual homes i dones artistes, de diverses generacions i nacionalitats, puguen reflexionar sobre la condició femenina des de diversos àmbits.

En paral·lel a l'exposició de la novena edició de Mulier, mulieris, i amb motiu del trenta aniversari de la creació del col·lectiu artístic feminista Guerrilla Girls, aquesta mostra, amb una clara voluntat didàctica, té la intenció d’acostar-nos a les reivindicacions d'aquestes activistes que reclamen, a través d'accions i cartells, més presència de les dones artistes en galeries i museus de diferents llocs del món.

Tornar