// 06.02.2015 - 21.03.2015 / Sala CUB

STRUCTURAL POINT. Maquetes de construcció d'estructures


L'art de construir comprèn molts àmbits de la tècnica: els materials, les solucions més eficients o els sistemes constructius més adequats. L'exposició «STRUCTURAL POINT. Maquetes de Construcció d'Estructures» gira entorn del concepte de construcció, particularitzant per a les estructures d'edificació, i mostra 50 maquetes que reprodueixen trobades, detalls i elements constructius resolts amb diferents materials (formigó armat, fusta i metall) desenvolupats per alumnes de les assignatures de Construcció d'Estructures I i II del Grau en Arquitectura Tècnica de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant.

Coordinada per Juan Carlos Pérez i Beatriz Piedecausa, professors de l'Escola Politècnica Superior i membres del Grup de Recerca Materials i Sistemes Constructius de l'Edificació, l'exposició serà inaugurada el dia 6 de Febrer de 2015 en el Museu de la Universitat d'Alacant (MUA) a les 10.30h, amb la presència d'Andrés Montoyo, Director de l'Escola Politècnica Superior, dins de l'àmbit del Mes Cultural de l'EPS 2015.

A més de la col·laboració d'entitats de la Universitat d'Alacant (Escola Politècnica Superior, Museu de la Universitat d'Alacant, Departament d'Edificació i Urbanisme, Grup de Recerca Materials i Sistemes Constructius de l'Edificació i la unitat docent de Construcció d'Estructures), en l'exposició col·laboren importants entitats del sector de la construcció (Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació d'Alacant, Ferrovial Agroman, Urbana, Antra i Refortec).

La jornada inaugural es completarà amb una sèrie de microconferencias amb la participació de Pascual Urbán, amb una llarga trajectòria professional i docent en l'assignatura de Construcció d'Estructures del Grau en Arquitectura Tècnica, que tindran lloc a les 12.00 h en el Saló d'Actes de la Politècnica IV.

L'exposició «STRUCTURAL POINT. Maquetes de Construcció d'Estructures» romandrà oberta al públic en el Museu de la Universitat d'Alacant (MUA) durant els mesos des del 6 de Febrer al 21 de Març de 2015.

Tornar