// 11.12.2012 - 20.01.2013 / Sala ALTAMIRA

Nosaltres, 30 anys de l'Estatut d'Autonomia


L’exposició «Nosaltres» s’emmarca dins dels actes commemoratius que la Universitat d’Alacant porta a terme amb motiu del trentè aniversari de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat a través de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol.

S’ha optat, per aquest motiu, per convertir l’Estatut en el punt nuclear de l’exposició. L’objectiu és destacar-ne el caràcter de norma institucional bàsica de la Comunitat, nascuda del consens de les principals forces polítiques valencianes que van voler recuperar l’autogovern fent ús del dret a l’autonomia que la Constitució espanyola reconeixia a tota nacionalitat; no sense abans, per a aconseguir-ho, recórrer un camí políticament ben llarg i tortuós.

L’Estatut d’Autonomia va possibilitar la recuperació de l’autogovern del poble valencià i de les seues institucions, i així, l’exercici de les competències assumides dins del marc constitucional, com correspon a la seua condició de nacionalitat històrica. Posteriorment va ser objecte d’una important reforma en virtut de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, a fi d’adequar el text a la nova realitat social, política i cultural de la Comunitat Valenciana, amb la incorporació de totes aquelles competències assumides des de 1982 i que no hi apareixien incloses, com també d’altres de noves, que permeten a la Comunitat, dins del marc constitucional, disposar d’un important sostre competencial.

Al voltant de l’Estatut d’Autonomia s’ha produït, a més, un important desplegament normatiu, que conforma un patrimoni legislatiu propi en el qual s’arrepleguen els signes d’identitat de la Comunitat Valenciana, que també han sigut recollits en l’exposició.

Tornar