// 22.03.2011 - 16.06.2011 / Sala NAIAS

Dones de la transició


Des dels anys setanta, el desenvolupament a Espanya dels estudis de gènere en diverses disciplines ha demostrat que el coneixement del passat, de la política i de qualsevol àmbit de la societat s’ha construït silenciant la veu i l’actuació de les dones, que, no obstant això, han sigut subjectes actius, actores i agents de canvi social i polític.

El projecte d’investigació «Haciendo Historia: Género y Transición en España» té l’objectiu de contribuir a fer que les dones passen de ser la perifèria del discurs historiogràfic i polític a ocupar-ne el centre, juntament amb els homes. Recuperar les experiències de les dones que van viure la transició espanyola ens permet integrar, a través de les veus oblidades, altres perspectives que condueixen a un millor coneixement del nostre passat immediat i de la nostra realitat actual.

“Dones de la transició” és un dels primers resultats de caràcter divulgatiu i docent de l’esmentat projecte. Realitzat en col•laboració directa amb l’Arxiu de la Democràcia, MUA, Centre d’Estudis sobre la Dona i, Taller d’Imatge de la Fundació General de la Universitat d’Alacant, pretén contribuir a enfortir una memòria col•lectiva cívica i democràtica, en la qual les dones no estiguen absents.

Tornar