// 09.03.2009 - 09.05.2009 / Sala SEMPERE

mulier, mulieris 2009

María María Acha Laura Boj Pérez, Virginia Calvo, Roser Caminal, Sandra March, Beatriz Fernández Rodríguez, Sara Fried, Susana Guerrero, Beatriz Jiménez de Marriquiain, Juan López López, Pepa Marhuenda, Carlos Pedrón, Mónica Porta, María Platero, Darío Fernando Ramírez Segura, Pedro Roldán Guerra, Dolores y Remedios (Pablo Ruiz y Esther de la Torre), Olga Ruiz, Bárbara Sánchez, Mónica Sans Carré, Leonor Solans, Pilar Talavera, Mayka Torreadrado, Torregar, Flavia Totoro e Igone Urquiza


Els 26 projectes seleccionats –procedents de l’àmbit nacional i llatinoamericà– entre els més de 130 presentats a la III Convocatòria d’Arts Plàstiques Mulier, mulieris proposen desmuntar el sistema cultural dominant, oferir nous referents plàstics per a aprofundir en la recerca d’una identitat femenina polièdrica i demostrar la fertilitat d’aquest territori de la creació contemporània.

Destaca enguany el volum de les obres presentades i la diversitat de les propostes, tant en l’àmbit formal com en el temàtic: dibuixos, pintures, brodats, escultures, instal•lacions, vídeos i fotografies qüestionen idees estereotipades sobre el gènere i alteren mites clàssics i contemporanis, recuperen la memòria històrica de dones que van lluitar per millorar la situació del seu gènere, aprofundeixen en les ferides o ironitzen sobre la recerca de nous espais de representació, critiquen l’extremat esteticisme de la societat actual, denuncien desigualtats i reclamen un cambi social a través de l’experiència vital i creativa.

A través d’un vincle necessari entre les coses noves i les antigues, la feminitat i la masculinitat, el que està establit i el que és diferent, la fortalesa i la fragilitat, la raó i els sentiments, les creacions que conformen aquesta mostra posen en evidència els llastos del passat, la diversitat actual i els reptes de futur.

Els artistes que han sigut seleccionats en aquesta convocatòria són: María María Acha Laura Boj Pérez, Virginia Calvo, Roser Caminal, Sandra March, Beatriz Fernández Rodríguez, Sara Fried, Susana Guerrero, Beatriz Jiménez de Marriquiain, Juan López López, Pepa Marhuenda, Carlos Pedrón, Mónica Porta, María Platero, Darío Fernando Ramírez Segura, Pedro Roldán Guerra, “Dolores y Remedios” (Pablo Ruiz i Esther de la Torre), Olga Ruiz, Bárbara Sánchez, Mónica Sans Carré, Leonor Solans, Pilar Talavera, Mayka Torreadrado, Torregar, Flavia Totoro i Igone Urquiza.

Tornar

// PUBLICACIONS