// 29.11.2007 - 05.01.2008 / Sala NAIAS

WIN-D [Word•In•Now]-Data

Moisés Mañas


Composta per tres obres interactives en què mostra l’evolució de la instal•lació i el seu interès en l’esdeveniment vital com a punt de partida para la consecució de l’obra. Les dades variables obtingudes per una estació meteorològica o pel satèl•lit Meteosat són processades en temps real, es converteixen en l’estímul d’unes obres que prenen la vida i el que hi succeeix, com a centre de partida per a la creació artística, i fan confluir art, tecnologia i vida.

WIN-D, [World•In•Now]-Data, 2007

És una instal•lació sonora en línia controlada a través de dades variables capturades en temps real d’una estació meteorològica de la platja de Sant Joan d’Alacant. A partir d’aquesta informació, es posen en funcionament una sèrie de paràmetres per a construir un paisatge sonor de síntesi FM, creat en temps real per l’aplicació, i una particular deriva a partir de la direcció, els graus i la velocitat del vent, dades amb els quals es dirigeixen quatre ventiladors industrials situats en els quatre punts cardinals de la sala i que provoquen amb les seues variacions un corrent i una marea de papers impresos amb la informació i las coordenades de la ruta diària del satèl•lit Meteosat al llarg de l’any 2005.

Gloobal, 2007

És una projecció en línia controlada a través de les dades variables capturades en temps real d’una estació meteorològica de la platja de Sant Joan d’Alacant. Gloobal es presenta com una proposta de manipulació del sistema de navegació de Google Maps que, a partir de la informació obtinguda de la velocitat del vent i els seus graus, dirigeix i maneja els rumbs de la navegació sobre mapes reals públics en la xarxa, i construeix visualment una doble projecció que es refresca amb el canvi dels valors meteorològics capturats. Des del sud fins al nord i des de l’est fins a l’oest, les dades de la velocitat del vent marquen les finestres telemàtiques que el artista ens obre al món.

NRT OZONE, 2007

Consisteix en una intervenció gràfica sobre el diari de ruta de captura de dades informatives sobre els nivells d’ozó del planeta dut a terme pel satèl•lit Meteosat el 26/12/2005.

Tornar