// 06.07.2007 - 08.09.2007 / Sala NAIAS

Et done els meus jos

Ibarí Ortega


«Et done els meus jos» és el títol de l’exposició de l’artista mexicana Ibarí Ortega, en la qual conceptes sobre la recerca de la identitat i el domini sobre el cos s’entrecreuen en un laberint d’autorepresentació per mitjà de l’autoretrat. A través de l’ús de la fotografia digital, assumeix en la seua persona l’acceptació d’un jo fragmentat i ens mostra un reflex de la ideologia postmoderna i de la pressió que exerceixen els diferents jos en la conducta i en la mateixa construcció de la identitat. Ibarí Ortega té la necessitat d’explorar entre els seus jos, d’aclarir el seu jo autèntic, fugint de la vacuïtat que tota fragmentació imposa, una deconstrucció forçada per a reprendre una construcció cap a un jo que ha superat la postmodernitat.

Les imatges que ens mostra Ibarí Ortega van més enllà de la subtil i efímera aparença de la realitat, són una nova realitat creada i organitzada digitalment que té l’origen en el seu interior, un lloc de batalla amb si mateixa, en què l’única victòria possible serà la trobada amb el seu autèntic jo.

Tornar

// PUBLICACIONS