// 31.10.2006 - 31.10.2008 / Sala SEMPERE

Diversitat contemporània. Col.lecció del MUA

José Gutiérrez Solana, Pablo Picasso, Joan Miró, Manuel Hernández Mompó, Amadeo Gabino, Eduardo Chillida, Eusebio Sempere, Salvador Victoria, Agustín Ibarrola, Arcadio Blasco, Joan Castejón, José Azorín, Albert Agulló, Vicente Rodes, Dis Berlin, Isidro Blasco, Santi Tena, Paloma Muñoz y Walter Martin


La col•lecció permanent del MUA, iniciada a mitjan dels anys 90, reuneix quasi un miler d'obres d'art contemporànies, de les quals s'exposen una vintena en aquesta mostra.

Atesa la pluralitat de llenguatges, tendències i tècniques presents en la col•lecció, el criteri de selecció d'aquest conjunt ha sigut eminentment pedagògic. Hem plantejat un recorregut pel panorama artístic espanyol del segle XX procurant entendre la creació plàstica com un espai per a l'experimentació. Començant pel gran innovador Picasso i finalitzant amb la fotografia del segle XXI, assistim a la ruptura d'una estètica unitària i a la creació d'un llenguatge propi no representatiu i amb valor en si mateix: des del cubisme fins a l'abstracció més gestual.
Aquesta selecció d'obres testimonia que l'art del segle XX és fill del seu temps i com a tal és innovador, expressiu, contradictori i polisèmic. Desperta la nostra curiositat i examina la nostra sensibilitat, afavoreix l'acostament a nous punts de vista i ens guia pel suggeridor camí de l'expressió plàstica.

Els artistes presents en aquesta mostra són: José Gutiérrez Solana, Pablo Picasso, Joan Miró, Manuel Hernández Mompó, Amadeo Gabino, Eduardo Chillida, Eusebio Sempere, Salvador Victoria, Agustín Ibarrola, Arcadio Blasco, Joan Castejón, José Azorín, Albert Agulló, Vicente Rodes, Dis Berlin, Isidro Blasco, Santi Tena, Paloma Muñoz y Walter Martin.

Tornar