// 14.12.1999 - 14.02.2000 / Sala ALTAMIRA

El Rei Llop de La l'Alcúdia d'Elx

El Rey Lobo de La Alcudia de Elche


El 14 de desembre en la Sala Altamira del MUA es va inaugurar la primera “Peça del Mes”. La “Peça del Mes” ha estat el nom mitjançant el qual s'han unificat una sèrie d'exposicions contextualitzades sobre peces arqueològiques d'elevat interès històric i cultural procedents de fons de diversos museus amb els quals la Universitat d'Alacant manté convenis de col·laboració. Per a la primera mostra es va seleccionar una de les més belles i representatives creacions de l'art ibèric: el tors del guerrer, trobat en el jaciment de L'Alcudia. D'acord amb l'examen realitzat, la figura es pot interpretar com la del mític fundador i primer rei de la Ilici ibèrica i, per definició, de l'actual ciutat d'Elx. En l'exposició també es va poder accedir a una completa anàlisi sobre la figura del “Rei Llop” elaborat per Martín Almagro, catedràtic de Prehistòria i Anticuari de la Real Acadèmia d'Història. La mostra es va completar amb un repàs a les tasques de restauració de dos espectaculars tinajas ibèriques, així com amb l'estudi interpretatiu dels seus motius decoratius.

Tornar