Amb nom de dona

Dones Ciència Computació

FRANCES ELIZABETH ALLEN

(1932-2020)


Pionera en el camp de l’automatització de tasques paral·leles i optimització de compiladors (programes de programació a un altre). Creadora de llenguatges de programació i codis de seguretat per a l’Agència de Seguretat Nacional American. L’any 2007 va rebre el premi Turing, equivalent al Nobel d’Informàtica.


© 2024 MUA. Museu de la Universitat d'Alacant · Tots els drets reservats. · Info Legal · Contacte · +34 965 90 93 87
Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària · www.veu.ua.es