Amb nom de dona

Dones Ciència Computació

EVELYN BEREZIN

(1925-2018)


Va desenvolupar un dels primers processadors de text i se li atribueix la idea pionera d’un sistema que permetera emmagatzemar i editar textos. A més, va crear el que avui s’anomena l’ordinador d’oficina. Gràcies al seu desenvolupament de processadors de textos es va poder desenvolupar el primer sistema de reserva de vols.


© 2024 MUA. Museu de la Universitat d'Alacant · Tots els drets reservats. · Info Legal · Contacte · +34 965 90 93 87
Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària · www.veu.ua.es