Amb nom de dona

Dones Ciència Computació

GRACE MURRAY HOPPER

(1906-1992)


Va ser la inventora del llenguatge de programació COBOL, un llenguatge pensat per a facilitar el desenvolupament de programes d’ordinador per a població sense coneixements específics d’informàtica. Va ser la primera programadora que va utilitzar el Mark I, el primer ordinador electromecànic entre les dècades dels 50 i 60.


© 2024 MUA. Museu de la Universitat d'Alacant · Tots els drets reservats. · Info Legal · Contacte · +34 965 90 93 87
Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària · www.veu.ua.es