ACTIVITATS DIDÀCTIQUES
CURS 16/17 (pdf)

Tallers didàctics

Visites guiades:
- Duració: 1 hora
- Horaris: Dilluns i dimecres 12:00h
- Destinataris: particulars
- Necessària reserva
- Gratuïtes

Tallers/Visites dinamitzades:
- Durada: entre 60 i 90 minuts
- Horari a concretar
- Destinataris: escoles i grups
- Necessària reserva
- Gratuïtes

Concertar visites/activitats:
965 90 9517 / 965 90 9387
didactica.mua@ua.es