Amb nom de dona

Dones Ciència Computació

RÓSA POLITZER (RÓZSA PÉTER)

(1905-1977)


Va ser matemàtica i la contribuïdora principal al desenvolupament de la Teoria de Funcions Especials Recursives. Va aplicar els seus coneixements de matemàtiques per a l’elaboració de funcions recursives que després es van aplicar a les computadores.


© 2024 MUA. Museu de la Universitat d'Alacant · Tots els drets reservats. · Info Legal · Contacte · +34 965 90 93 87
Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària · www.veu.ua.es