Amb nom de dona

Dones Ciència Computació

MARY KENNETH KELLER

(1914-1985)


L’any 1940 es va ordenar monja. El 1958 va ser la primera professora contractada en el departament d’Informàtica de la Universitat de Dartmouth (EUA) fet que li va permetre participar en el desenvolupament del llenguatge de programació BASIC. El 1965 va ser la primera (i el primer) doctora en Ciències Informàtiques dels Estats Units per la Universitat de Wisconsin-Madison. Va fundar el Departament d’Informàtica de la Universitat d’Ohio que va dirigir fins a 20 anys després quan va morir.


© 2024 MUA. Museu de la Universitat d'Alacant · Tots els drets reservats. · Info Legal · Contacte · +34 965 90 93 87
Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària · www.veu.ua.es