En conflicte

III Convocatòria d'Arts Visuals InteractUA

El Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària impulsa InteractUA, una plataforma dirigida a estudiants de la Universitat d’Alacant amb inquietuds i interessos creatius, un espai per a impulsar i desenvolupar la formació artística i cultural de l’alumnat de la nostra universitat.

A través de la III Convocatòria d’Arts Visuals s’ha convidat a l’alumnat membre de la Plataforma InteractUA a presentar creacions artístiques entorn de la temática En conflicte. 

Atesa la situació present, en la qual el conflicte armat i les seues conseqüències globals estan de plena actualitat, volem abordar des d'una visió artística i multidisciplinària el concepte de conflicte, no sols aquesta accepció, que representa l'escenari últim, sinó també buscant-ne una definició àmplia.

El resultat és aquesta exposició virtual en la qual s'han seleccionat 11 creacions en formats tan variats com fotografia, collages, pintura i il·lustració digital. 

D’entre les obres seleccionades, el jurat ha premiat tres que estarán exposades físicament en el MUA.

En definitiva, l’exposició virtual “En conflicte” es revela com una excel·lent mostra del talent, el compromís i la creativitat de l’alumnat de la Universitat d’Alacant.

Quadre en llenç circular de 60 cm de diàmetre.
Realitzat exclusivament mitjançant espàtula i l’ús de les mans.
Acrílic i témpera fent servir tons variats en escala de blaus i vermells.

Fronteres

Diego Anastasio Dijkstra Martín

Estudiant de Física


En aquesta obra, batejada com a Fronteres, es pot observar un clar contrast de colors que delimiten el quadre en regions molt distingides. La finalitat última pretén denunciar el gran conflicte actual que la societat moderna experimenta amb l’ús radical de les fronteres.
Els tons vermells plasmen l’agressivitat que emana d’aquests conflictes: discriminació, polarització i guerra. Símptomes d’una societat més individualista i distanciada com més va.
El quadre presenta una geometria circular, amb clara referència al caràcter global de les fronteres. Es tracta d’un problema que afecta tot el col·lectiu mundial sense distincions.
Finalment, s’ha fet ús d’uns tons més blavosos amb la finalitat de reflectir una societat més conscienciada i preocupada per resoldre els dilemes esmentats. Es tracta d’una obra amb un gran contrast, en què agressivitat i pau conviuen en un mateix pla.
Això permet al receptor adquirir un cert grau de preocupació sobre el conflicte de les fronteres, alhora que llança una visió més optimista on la solució i el benestar es poden aconseguir a través del compromís i el diàleg.


© 2024 MUA. Museu de la Universitat d'Alacant · Tots els drets reservats. · Info Legal · Contacte · +34 965 90 93 87
Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària · www.veu.ua.es