// 26.09.2018 - 31.10.2018 / Sala POLIVALENT

¡Mírame! Ahora me ves


Aquesta exposició és producte d’un procés col·laborador, realitzat durant dos anys, entre membres del poble gitano d’Alacant i alumnat i professorat de la Universitat d’Alacant. Es va partir del respecte a la diversitat cultural, entenent que cada cultura és diferent i ha de ser acceptada en les seues formes de vida, sense exclusió, sense repressió, en igualtat de drets i oportunitats.
Es va treballar des de la teoria de la descolonització i es va considerar cada participant com a membre de l’equip d’investigació, per la qual cosa cada idea, decisió o acció van ser consensuades entre totes i tots. El procés d’investigació conjunt va ser llarg, calia saber què es volia mostrar i com es volia fer. Les sessions de treball es van realitzar unes vegades en la universitat, unes altres en escoles i en associacions com Arakerando i Faga. El treball d’escriptori es va completar en cases, mercats ambulants, tendes o camps de futbol i l’equip es va donar cita, també, en tallers promoguts per diferents institucions. Durant el procés col·laborador, es van fer fotografies de moltes activitats i es va gravar un vídeo en el qual diferents gitanes i gitanos van expressar lliurement allò que dirien als “paios”.

Els investigadors universitaris, fins i tot tenint un cert coneixement de la marginació que en molts països experimenta l’ètnia gitana, van descobrir elements que no imaginaven. Des de genocidis no gaire llunyans fins a l’antigitanisme actual, que sotmet homes i dones de l’ètnia gitana a prejudicis constants que sovint limiten el seu accés a l’estudi o al treball o a accions molt més simples com la compra en un supermercat. Per a lluitar contra els estereotips, es va decidir mostrar el treball que des de diferents entitats es du a terme a la ciutat d’Alacant. L’exposició s’inicia amb un joc formatiu per a totes les edats, el Gitanòmetre, que confronta el visitant amb el seu coneixement sobre l’ètnia gitana. Segueix una pinzellada d’informació històrica sobre l’arribada a Espanya dels gitanos fa quasi 500 anys que es complementa amb una visió actual sobre la seua salut, un dels temes més treballats des de la Universitat d’Alacant. Conclou l’exposició amb les accions de dues entitats gitanes, Arakerando i Faga, que treballen des de fa anys per millorar les condicions de vida dels gitanos i gitanes d’Alacant.

L’objectiu d’aquest projecte és millorar la visibilitat d’un grup ètnic minoritari que comparteix amb la resta d’espanyols molt més del que es creu i que ha fet grans contribucions a la cultura comuna. Com és lògic, aquesta exposició no pot tenir autores o autors, no la signa una persona o un grup, és una acció col·laboradora en què cadascú i cadascuna és una part i un tot.

Tornar