// 27.10.2016 - 08.01.2017 / Sala SEMPERE

Hipocamps

colección Ars Citerior - colección olorVISUAL


El projecte expositiu HIPOCAMPS reuneix obres d’art contemporani unides per records generats pel sentit de l’olfacte. Les persones distingim més de 10.000 olors i recordem el 35% del que podem olorar. Estem parlant doncs d’un camp molt ampli d’objectes i situacions que ens poden portar un record olfactiu, freqüentment lligat a la nostra infància i que a vegades teníem quasi oblidat.
Són molts els elements anatòmics del nostre cervell que es troben relacionats amb el record d’una olor: primer de tot, el bulb olfactori distribueix la informació olfactiva al sistema límbic; el següent pas és la connexió de l’aroma percebuda amb una emoció, i d’això s’encarrega l’amígdala cerebral; i per últim es produeix el procés de relacionar aquesta olor amb un record en la memòria, funció de l’hipocamp.

Amb fons procedents de colección olorVISUAL i colección Ars Citerior, s’ha portat a terme un meticulós estudi de coincidències olfactives en les obres pictòriques, que ha donat com a resultat la selecció de les obres que podem veure en aquesta mostra. En el cas del col·leccionista i perfumista Ernesto Ventós, de colección olorVISUAL, les obres han estat adquirides des d’un principi perquè li desperten la seva memòria olfactiva. Perquè el fil conductor de la col·lecció és l’olor i la capacitat de les obres de despertar un record. En el cas de Javier Martín, d’Ars Citerior, el procés ha estat invers, és a dir, el col·leccionista ha realitzat un visionat molt ràpid, d’un segon per obra, per seleccionar aquelles que relaciona amb un record olfactiu, fet al qual ja havia prestat atenció pel fet fisiològic d’haver anat perdent part de l’olfacte, en el decurs dels anys.

Finalment, el nexe d’unió de les obres és a través de les Notes Olfactives, l’anomenat “alfabet” dels creadors d’essències, que a la vegada s’acompanyen amb el seu color representatiu dins el sistema d’identificació cromàtica Pantone. Alhora, cada nota olfactiva la descrivim amb les matèries primeres que la formen, essent la composició i equilibri d’aquestes les que donen lloc a un acord. De la mateixa manera, la unió equilibrada i perfecta de les obres de les dues col·leccions ens donen com a resultat tots aquests acords que us presentem a continuació.

Cristina Agàpito

Tornar