// 11.02.2016 - 20.03.2016 / Sala CUB

La ciudad desde las Redes Sociales


Aquesta exposició és una iniciativa d'un grup de professors de l'àrea d'Urbanística i Ordenació del Territori de la Universitat d'Alacant. Es tracta d'una mostra gràfica que presenta la trajectòria d'una sèrie d'estudis que s'han dut a terme entorn del reconeixement de dinàmiques i fenòmens de la ciutat i el territori a partir de la informació oberta i pública que ofereixen les xarxes socials i els serveis web.

Aquesta mostra comprèn treballs desenvolupats en tots dos àmbits, docent i investigador, distingint tres temàtiques dins de cadascun. D'una banda, l'experiència docent s'emmarca en les assignatures Urbanisme 1, Urbanisme 2 i Urbanisme 4, totes de l'àrea d'Urbanística i Ordenació del Territori, dins del grau en Arquitectura i Fonaments en Arquitectura de la Universitat d'Alacant. Concretament, els plafons corresponents a aquest àmbit són els d’Interpretació, Espai Públic i Paisatge respectivament. D'altra banda, les investigacions desenvolupades aborden tant qüestions relatives a la representació de dades [visualització] com anàlisis fetes a partir d'una xarxa social concreta, com és el cas de Twitter [opinió] i d'Instagram [percepció].

Tornar